OFFDATA

aarsnorm fra OffData

Et effektivt system til tidsstyring

aarsnorm er et nemt og effektivt program til mødeplanlægning. Det hjælper dig med at lægge vagtplaner og holde styr på arbejdstid, frihed, fravær, løn og meget mere.

OffData har foreløbigt leveret og implementeret aarsnorm i 55 kommuner rundt om i Danmark.

Ud af disse har flere kommuner allerede valgt programmet til at styre ALLE institutioners årsnorm og danne grundlaget for arbejdstidsplanlægningen.

Bliv kontaktet

Enkelt og overskueligt at bruge

Ny version af aarsnorm er klar

Den nye aarsnorm er på de fleste områder udviklet i samme format som det  nuværende aarsnorm, så overgangen vil være nem for nuværende brugere af
aarsnorm.

Den nye aarsnorm kan bruges på større computerskærme, på tablet/iPad eller på mobil, så de daglige ledere kan få info og reagere mens de er på farten.

Arbejdet med medarbejdere og vikarer er nu uden begrænsninger eller faste tilknytninger til teams/stuer, og den grafiske visning giver et godt overblik over dagen/ugen og fokus på morgenåbner/aftenlukker.

Overblikket

Ledere og medarbejdere ser de samme informationer, og opdatering af vagtændringer, frihed og fravær sker med det samme på alle brugerflader. Det grafisk overblik giver lederen mulighed for at se de vigtigste informationer og undertrykker tidligere eller historiske informationer på dagen, som fx underliggende arbejdstid og øvrig tid. Hvis lederen ønsker at ændre informationer, trykkes der på den pågældende vagt og man bliver gennemstillet til en mødeplan som indeholder flere informationer som er mere detaljerede.

Arbejde med aarsnorm i hverdagen

Vi har minimeret rutineopgaverne og du kan i en arbejdsgang: 
 
  • Rulle standarduger ud over hele året med stor fleksibilitet.
  • Planlægge alle årets møder og medtage de medarbejdere der skal deltage individuelt.
  • Lægge frihed og fravær på medarbejdere i længere perioder.
  • Ændre løntimetal eller beskæftigelsesgrad med få klik.
  • Lægge tillæg, frihed og fravær på en vagt i Mødeplanen.
  • Skrive beskeder til medarbejdere på vagter.
  • Hele tiden have overblikket og kan se resterende arbejdstid.

Rettigheder i hverdagen – grundlag for selvstyre/medstyre

Lederen har mulighed for at tildele rettigheder til medarbejdere indenfor forskellige områder. For eksempel har lederen mulighed for at give medarbejdere adgang til at redigere på niveau med lederen selv. Denne rettighed kan slås fra og til alt efter behov. lederen kan du også give en eller flere medarbejdere mulighed for at planlægge egen tid indenfor børnetid og øvrige tid og endda inkludere frihed og fravær. Rettigheder tildeles på medarbejderniveau og kan indstilles individuelt per medarbejder, så nogle medarbejdere kan planlægge egen øvrigt tid mens andre kan det plus mere eller mindre. Tildeling af rettigheder til medarbejdere danner grundlagt for at medarbejdere kan agere på ændringer i ugens løb og deltage som selvstyrende/medstyrende medarbejdere.

Kommunikation er vigtig

Der er indbygget kommunikation i flere områder i mødeplanen. For eksempel kan der gives besked til medarbejdere når lederen ændrer en vagt. Ligeledes er det også muligt for medarbejdere at give besked til lederen om ønskede vagtændringer, fridage elle fravær. Lederen kan acceptere eller afvise medarbejderens ønske. Når lederen accepterer ønsket, bliver den pågældende ændringen gennemført og den vises straks i Mødeplanen hos medarbejdere og ledere. Kommunikationen sker internt og vi egne kanaler, men kan også ske via SMS, for eksempel i forbindelse med vikardækning.

Kommunikation kan også finde sted helt ned på den enkelte vagt. Så er der åbnet for at give medarbejdere beskeder i hverdagen og det er også et nyttigt redskab hvis der kommer vikar på en vagtdækning.