Prisstruktur i 2023

Vi har gennem årene oplevet at institutioner bliver sammenlagt og vokser i størrelse. Vi har tilpasset os kravene til funktionalitet og ydelser, og har fra 1. april ændret vores prisstruktur med effekt fra 1. juli 2023.

Den årlige licens er kr. 300 pr medarbejder fra 1. juli 2023

Den årlige basislicens pr. institution er for 10 medarbejdere, svarende til kr. 3.000, og for flere medarbejdere betales tilsvarende. Der afregnes 1 gang årligt.

Vi kan tilbyde moduler ud over basislicensen som indeholder:

  • integration mellem aarsnorm og kommunens økonomisystem som kan overføre/hente frihed, fravær, tillæg og årets mødetider til statistik
  • login via AULA
  • overførsel af mødeplan til AULA
  • information om antal børn i institutionen via AULA
  • notifikation via sms ifm. vagtændring og vikarhjælp
  • adgang for lederen til andre institutioner i området
  • administration af øvrig tids grupper iht. BUPL-oplæg
  • overførsel og vedligehold af mødeplan i MS Outlook

Moduler kan afprøves uden omkostninger efter aftale.

Antallet af medarbejdere der betales årslicens for beregnes ud fra aktive medarbejdere med adgang til den aktive årsnormsperiode. Hvis medarbejderantallet øges i løbet af normåret kan vi eventuelt fakturere differencen efterfølgende år.
Der betales ikke årslicens for områdeleder og administrative medarbejder i lønadministrationen eller andre lederprofiler som ikke arbejder efter normen.

Det aktuelle antal licensbærende medarbejdere vil blive oplyst i aarsnorm.

Support

Den årlige basislicens for dækker sikkerhedsopsætning og vedligehold af områdeleder, institutionsleder og administrative medarbejdere samt brug af aarsnorm på desktop og app inklusiv systemsupport pr. mail og telefon i rimeligt omfang og adgang til alle kommende opdateringer af programmerne.

Den årlige licens indeholder fagsupport herunder dialog med BUPL/FOA.

Opsætning af moduler ud over basis sker til timepris eller tilbud og forudsætter dediceret medarbejder fra kommunens/opgavestillers side.

Konsulenttimeprisen er kr. 900 i 2023-priser, og afregnes pr. påbegyndt halve time. Ved konsulentbesøg kan der tillige afregnes kr. 3,73 pr. kørt kilometer.

Alle priser er excl. moms.