Prisstruktur i 2021

Vi har gennem årene oplevet at institutioner bliver sammenlagt og vokser i størrelse. Vi har tilpasset os kravene til funktionalitet og ydelser, og har ændret vores prisstruktur.

Den årlige licens er kr. 180 pr medarbejder

Den årlige licens pr institution er minimum for 10 medarbejdere svarende til kr. 1.800

Antallet af medarbejdere beregnes ud fra aktive medarbejdere med adgang til den aktive årsnormsperiode. Hvis medarbejderantallet øges i løbet af normåret kan vi eventuelt fakturere differencen efterfølgende år.
Der betales ikke årslicens for områdeleder, teamleder, administrative medarbejder i lønadministrationen eller andre lederprofiler med redigerings- eller se-adgang.

Det aktuelle antal licensbærende medarbejdere vil blive oplyst under fanebladet GDPR

Den årlige licens dækker sikkerhedsopsætning og vedligehold af områdeleder, institutionsleder, souschefer, administrative medarbejdere og team-ledere samt brug af aarsnorm på desktop og app inklusiv hjælp pr. email og telefon i rimeligt omfang og adgang til alle kommende opdateringer af programmerne.

Konsulenttimeprisen er kr. 600 i 2020-priser, og afregnes pr. påbegyndt halve time. Ved konsulentbesøg afregnes tillige kr. 3,52 pr. kørt kilometer.

Alle priser er excl. moms.