Generelle vilkår

OffData overholder alle retningslinjer for behandling af følsomme bruger- og enhedsdata ie. privatlivspolitik. OffData indsamler ikke, og videregiver ikke nogen informationer i nogen form til nogen tredjepart.

Rettigheder og vilkår ved brug af services fra OffData (opdateret 15. december 2018)

Betegnelsen “services” er betegnelsen for adgang til programmerne via en browser og betyder samtidig, at selve programmet/programmerne ikke findes helt eller delvist på brugerens/kundens computer eller en kommunal server.

Generelle rettigheder og vilkår

1. OffDatas rettigheder

OffData har ophavsretten til programmerne AarsNorm, SFOnorm, Privatnorm, KBHnorm og Mødeplan.

2. Almindelig brugsret

Kunden har ret til anvendelse af de licenserede services for brugerne indenfor kundens organisationen.

OffData services må ikke forsøges kopieret.

3. Rettighedens omfang

Kundens rettigheder gælder for almindelig brug af de licenserede services.

4. Antal brugere

Alle OffDatas services kan benyttes med licens til et specifikt brugssted begrænset ved et P-nummer.

Antallet af brugere opgøres som mulige brugere, dvs. hvor mange brugere, der teknisk har adgang til OffDatas services via kundens netværk. Antallet af brugere kan ses under fanebladet Medarbejdere.

Særlige rettigheder

5. Ajourføring

Nye versioner af servicen leveres umiddelbart efter færdiggørelse af ajourføringen løbende over året.

Generelle vilkår

6. Leverance

OffData-services leveres med det indhold og det format, som kan ses i den pågældende service.

OffData forbeholder sig ret til at ændre indhold og format i OffData-services i henhold til markedets krav og den teknologiske udvikling.

OffData-services leveres umiddelbart efter indgåelse af licensaftale. Licensaftalen indgås ved at udfylde og afsende informationer via formular på http://www.offdata.dk

7. Priser

Alle aftalens priser kan reguleres årligt pr. 1. januar

8. Betalingsbetingelser

Fakturering for årslicensen foretages via OIOXML / eFaktura / EAN-nummer for et (1) år af gangen.

Almindelig betalingsfrist er 30 dage.

Ved for sen betaling kan tillægges renter fra sidste rettidige betalingsdag og indtil betaling sker.

Rentesatsen er den til enhver tid gældende i medfør af “§ 5 i lovbekendtgørelse nr. 743 af 4. september 2002 om renter ved forsinket betaling”.

9. Ansvar

OffData er ikke pligtig til at erstatte tab som følge af eventuelle fejl eller unøjagtigheder i OffDatas services.

10. Ophør

Løbende aftaler om brug af OffDatas services kan af hver af parterne skriftligt opsiges med 3 måneders varsel. Opsigelse sendes til support@aarsnorm.dk og skal være os i hænde 3 måneders før fornyelse af den årlige licens.

Ved misligholdelse kan aftalen bringes til ophør umiddelbart.

11. Overdragelse

Kunden er ikke berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår til tredjepart.

Kunden må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra OffData overdrage hele eller dele af OffDatas services til tredjepart.

12. Tvistigheder

Tvistigheder, der ikke kan bilægges ved forhandlinger, kan af hver af parterne indbringes for en voldgiftsret nedsat efter Det Danske Voldgiftsinstituts regler.

Support, hjælp og assistance

Hvis der er behov for support, hjælp eller assistance kan der rettes henvendelse til os på telefon 4290 9030 eller mail: support@arsnorm.dk hvorefter support-funktionen ringer eller skriver tilbage alt efter vigtigheden.

Prøve eller demo af programmerne

Det er muligt at få adgang til en fuld version af servicen i en periode. Gå ind på http://www.offdata.dk/ og udfyld formularen med DEMO, hvorefter der gives adgang til en demo-version i minimum 3 måneder.

Hvis der ønskes en gennemgang af vore services for en større gruppe, kan dette aftales på salg@offdata.dk eller tlf 4290 9030.

OffData har som hovedområde-services AarsNorm, SFOnorm, KBHnorm, PrivatNorm og Mødeplan til institutioner.

OffData har specialiseret sig i design og udvikling af løsningen til institutioner der arbejder efter Norm, men med sit mangeårige kendskab til institutionsområdet har OffData også et uvurderligt grundlag for at vejlede og forstå de omstillingsprocesser institutionerne står i.

OffData kan tillige tilbyde kurser i programmerne. Skriv til os på salg@offdata.dk eller ring tlf 4290 9030 om det.

OffData ApS
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
CVR 25724135