Historien bag OffData

Fra regneark til AarsNorm

Historien bag OffDatas arbejde med AarsNorm tager sin begyndelse i slutningen af 1980´erne.

Daværende SFO-leder Povl Bøjehøj, stod med en institution, hvor der var indført årsnorm. Han manglede imidlertid et system til at styre og planlægge arbejdstiden.

Povl Bøjehøj udformede derfor sit eget regneark, som kunne beregne normen, plustid og minustid med meget mere. Efterhånden viste det sig dog, at et regneark ikke fungerede helt tilfredsstillende. Især ikke, når der fx skulle beregnes brudt ansættelse.

Povl Bøjehøj søgte og fandt derfor nogle gode kræfter til at hjælpe sig, og ved udgangen af 1990 lå første version af programmet SFONORM klar. Senere kom udgaven AarsNorm til andre daginstitutioner. Og sidst i 1990´erne lå programmet klar til integrering med Windows.

I dag er AarsNorm implementeret i institutioner i halvdelen af alle kommuner i Danmark, og den fortsatte udvikling og support varetages af IT-firmaet OffData.

OffData – Altid online!

Programmet AarsNorm udsprang oprindeligt af et behov for planlægning og tidstyring af data i offentlige institutioner. Med andre ord indbefattede kerneopgaven sikker håndtering af Offentlig Data – som hurtigt kom til at gå under navnet: OffData.