aarsnorm i kommuner

Vores løsning bruges til skemalægning af institutioner i 55 kommuner og flere kommuner har valgt aarsnorm til at styre alle institutioners årsnorm og danne grundlaget for arbejdstidsplanlægningen.

aarsnorm udregner løbende den forbrugte og resterende arbejdstid fordelt på grupper og tilbyder en enkel og hurtig adgang til opdatering af arbejdstiden. I vores nye version kan vi tilbyde overførsel af medarbejdernes frihed, fravær og tillæg direkte til kommunens økonomisystem.

Adgangsniveauer

Vores kommuneløsninger indeholder adgang for ledere og medarbejdere, der ikke arbejder på institutionen, f.eks. distriktsledere eller administrative medarbejdere, der arbejder på rådhuset.

  • Distriktsledere kan se informationer for alle institutioner i eget distrikt. Det minimerer behovet for at sende informationer frem og tilbage mellem daglig leder og distriktsleder, og dialogen over telefonen bliver lettere, da begge kan se de samme informationer i real-time.
  • Administrative lønmedarbejdere kan have adgang til alle tillæg, fravær (fx egen sygdom, barn syg, §56) og frihed (fx ferie, omsorg, senior, 0-dag) og direkte opdatere Silkeborg Data eller KMD Opus ud fra informationer i  aarsnorm.
  • Der er også adgangsniveauer for BUF-ansvarlig, daglig leder, teamledere og medarbejdere.

Få et hurtigt overblik!

aarsnorm tilbyder et hurtigt overblik til ledere, som ønsker at se, om alt kører som planlagt. Overblikket viser samtidig, hvor der er eventuelle problemområder, som kræver en fokuseret løsning. Systemet tilbyder også informationer på dagsniveau, månedsniveau og fordelt på alle arbejdstidsgrupper.

Spar tid!

Den daglige leder i institutionen bruger meget mindre tid på opsætning og skemalægning i aarsnorm. Første opsætning af en institution på 20 medarbejdere tager ca. 2 timer fra indtastning af første medarbejder til den årlige mødeplan er klar, og året efter tager det kun 30 minutter, fordi der kan overføres informationer fra tidligere normår til det nye normår.

Du vil derfor både kunne spare tid og få et langt mere effektivt arbejdsflow, når først aarsnorm er sat op og taget i brug.

Vi har udviklet en app til Apple og Android, som medarbejderne kan bruge til deres komme-gå-tider og følge med i deres flex. Link til app i Apple Store og her i Google Play

Referencer fra andre kommuner

Vi kommer gerne forbi til et møde for at forklare systemet eller vise det online. Vi har rigtig gode erfaringer fra andre kommuner, og vi deler gerne ud af vores viden. Har du brug for referencer fra andre kommuner, har vi selvfølgelig også det. Bare ring til os på 4290 9030 og få en snak eller aftal et møde.