aarsnorm i institutioner

I institutioner kan aarsorm bruges til skemalægning for:

 • den enkelte daginstitution
 • flere daginstitutioner med samme leder
 • en daginstitution, som er opdelt og ligger på flere adresser.

Som daglig leder er du underlagt alle ‘krøllerne’ i persondatalovgivningen, men vi har udformet aarsnorm så du følger lovgivningen – uden at det går ud over fleksibiliteten og brugervenligheden.

Du behøver ikke at være ekspert i overenskomsten – lad programmet være det for dig.

Med programmet aarsnorm kan du:

 • Skemalægge arbejdstiden korrekt, uanset hvilke forskellige betingelser, den enkelte medarbejder har.
 • Skabe overblik over den enkelte medarbejders arbejdstid og institutionens samlede timetal.
 • Beregne og registrere tilsynstimer, feriedage, seniordage, omsorgsdage, egne sygedage, barns sygedage og øvrige opgaver.
 • Beregne og registrere timer i grupper du opretter f.eks. møder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant.
 • Beregne fordelingen af tilsynstimer, feriedage og tid til øvrige opgaver, for medarbejdere der ikke er ansat i hele normperioden, eller hvis ugentlige timetal ændres i løbet af året.
 • Oprette tillæg (delt arbejdstid, manglende varsel, lør- og søndagstillæg) på den enkelte medarbejder på dagen.
 • Udskrive indtastningsgrundlag (tillæg, fravær, frihed) til Silkeborg Data og KMD Opus
 • Give medarbejdere mulighed for at rapportere egen tid via desktop eller app
 • Udskrive opgørelse af arbejdstiden for den enkelte medarbejder eller for hele institutionen.

aarsnorm kan bruges i institutioner, som har aftale med BUPL og LFS.

Programmet udvikles løbende i samarbejde med daginstitutioner, kommuner og BUPL.

Vi har udviklet en app til Apple og Android, som medarbejderne kan bruge til deres komme-gå-tider og følge med i deres flex. Link til app i Apple Store og her i Google Play