AarsNorm i kommuner

Vores løsning bruges til skemalægning i 55 kommuner og flere kommuner har valgt AarsNorm til at styre alle institutioners årsnorm og danne grundlaget for arbejdstidsplanlægningen.

AarsNorm udregner løbende den forbrugte og resterende arbejdstid fordelt på grupper og tilbyder en enkel og hurtig adgang til opdatering af arbejdstiden.

Adgangsniveauer
Vores kommuneløsninger indeholder adgang for ledere og medarbejdere der ikke arbejder på institutionen, f.eks. distriktledere eller administrative medarbejdere der arbejder på rådhuset.
Distriktledere kan se informationer for alle institutioner i eget distrikt. Det minimere behovet for at sende informationer frem og tilbage mellem daglig leder og distriktleder, og dialogen over telefonen bliver lettere nu da begge kan se de samme informationer i real-time.
Administrative lønmedarbejdere kan have adgang til alle tillæg, fravær (egen sygdom, barn syg, §56) og frihed (ferie, omsorg, senior, 0-dag) og centralt opdatere Silkeborg Data eller KMD Opus ud fra månedslister fra AarsNorm.
Der er også adgangsniveauer for BUF-ansvarlig, daglig leder, teamledere og medarbejdere.

Overblik og indblik
AarsNorm tilbyder et hurtigt overblik til ledere hvor ønsket er at se om alt kører som planlagt og fokusere på løsning af eventuelle problemområder. Systemet tilbyder også informationer på dagsniveau, månedsniveau og fordelt på arbejdstidsgrupper.

Flow
Den daglige leder i institutionen bruger meget mindre tid på opsætning og skemalægning i AarsNorm. Første opsætning af en institution på 20 medarbejdere tager ca. 2 timer fra indtastning af første medarbejder til den årlige mødeplan er klar, – og året efter tager det kun 1 time fordi der kan overføres informationer fra tidligere normår til nyt normår.

Vi har udviklet en app til Apple og Android som medarbejderne kan bruge til deres komme-gå-tider og følge med i deres flex. Link til app i Apple Store og her i Google Play

Vi kommer gerne forbi til et møde for at forklare systemet eller vise det on-line og fortælle om referencer fra andre kommuner og hvordan systemet kan bruges. Ring til os på 42 90 90 30 og aftal møde.